Dnes je: 23.04.2024 Jazyk:    
Aktuality
22.11.2007 | A1 contest 2007
A1 contetst 2007
 
     Jednopásmové preteky a preteky, ktoré sa konajú v ?ase ke? sa na kopcoch enia ?erti, nám dávajú šancu na dobré umiestnenie. V piatok sme nakáblovali pracovisko a niekedy okolo 22.00 UTC sme boli QRV. Pa?o OM5CM utrúsil, e by mali by? dobré podmienky na sever a krátko po tom, sme robili stanice z  SM a OZ so signálmi S7-S9. Ešte ráno bolo po?u? majáky z OZ.
Neveštilo to ni? dobré. Pokia? by podmienky šírenia vydrali aj na kontest, tak by boli vo výhode stanice na portejbli. My sme v situácii ako politická opozícia, ?ím horšie tým lepšie, naš?astie to platí len v prípade po?asia a šírenia rádiových v?n na VKV...
    Za?iatok preteku sa odohrával v znamení nadpriemerných podmienok šírenia. Po prvej hodine sme mali 39 spojení, ?o je u nás v A1 konteste normálne. Nieko?ko pekných spojení sme urobili aj my dolniaci.( M1A 1264 km, F6KDL/p 801 km.
Z  Po?ska všetko od SP1 po SP9. Nieko?ko I1 a I2 staníc, ktoré sa bene nerobia.
Náš prieskum priebene hlásil, e sme v po?te spojení na chvoste silnej pä?ky. Náskok súperov sme vyrovnali v nede?u, ke? po?asie hralo s nami. Výnimkou boli OM5M, ktorým to šlapalo a do konca.
    V priamom prenose sme videli ako kamaráti z OM50KHE otvárajú koncový stupe? a demontujú anténu. Ve?mi nás to zarmútilo a ?akali sme ?o bude ?alej. Ke? anténu zbavenú námrazy znovu postavili a pokra?ovali v preteku, tak nám od?ahlo...
    Mono by sme mali zavies? webkameru aj my. Len neviem ?i by niekoho zaujímal poh?ad na rozkúrenú šamotovú pec, sedaciu súpravu s televízorom, kúpe??u so sprchovacím kútom a podlahovým kúrením, kuchy?u s elektrickým šporákom , mikrovlnku, kávovar, plnú chladni?ku dobrôt a spál?u pre 8 osôb.
Necháme si to do jari ešte prejs? hlavami.
 
     Sezóna 2006-2007 bola pre nás ve?mi úspešná. Titul MS na VKV a KV, nieko?ko super výsledkov v KV kontestoch.
 Len najvä?ší optimisti verili, e sa dá z „domáceho QTH“ konkurova? staniciam, ktoré sú?aia z najlepších slovenských kót.
Tešíme sa na sezónu 2007-2008. Konkurencii eláme ve?a š?astia a pohody.
 
Nezabúdajme : Rádioamatérstvo je náš koní?ek...