Dnes je: 25.06.2024 Jazyk:    
Aktuality
02.02.2010 | CQ WW 160m Contest 2010

sme za?ali tradi?ne s CQ WW 160m.  Zloenie tímu pozostávalo s OM2VL,OM3BH,OM3RM,OM7JG a UHF skupina Milan OM5KM a Palo OM5CM. Joo OM3GI zostal doma a preteku sa zú?astnil ako OM0R. Ke?e tohtoro?ná zima bola aj na juhu Slovenska studenšia ako posledné roky, Palo OM5CM prišiel na QTH u vo štvrtok aby prikladal do pece a zabezpe?il teplo pre zbytok tímu.


Zima na OM8A


Ostatní sa stretli v piatok pred obedom. Potrebovali sme obnovi?  beverage anteny pre  východ a juh,ktoré boli poškodené po?nohospodárskými prácami za?iatkom decembra. Na základe pozitívnych skúseností z ostatného CQ WW 160m ,Tibor OM3RM zapojil hamshack pozostávajúci z 2xIC7700.Aj napriek tomu, e sa jedná o jednopásmový kontest, káblov bola celá hromada.Kontest rozbehol Laco OM2VL na 1832kHz.  Za prvých pä? minút urobil len 3 QSO, ale potom sa situácia stabilizovala. Za prvú noc sme urobili viac ako 900 QSO ,47 US/VE štátov a 70 zemí DXCC.

 

 

 


Beverage na AfrikuOM3BH inštaluje transformátor na beverage


Pracovisko s 2x ICOM 7700OM3RM a OM2VL v akcii

V sobotu sme obsadili frekvenciu v JA segmente,kde bolo ve?mi ?ako robi? spojenia.Avšak východ bol v tomto konteste pre nás zakliaty.Z východu sme urobili len 11 JA,BY,JT a mnostvo UA9. Po?as druhej noci sa pásmo neotvorilo ako sme o?akávali a spojenia pribúdali pomaly.

Po druhej noci sme mali okolo 1650 QSO,54 štátov a 86 DXCC. Na nede?né odpoludnie sme zostali v trojici OM3BH,5KM,7JG.obed:OM5KM,OM3BH,OM7JG


Nede?ný ve?er bol len trápením a zúfalým ?akaním na koniec preteku. Pribudol len jeden násobi? a to SU9HP.

Kontest sme skon?ili s 1851 QSO, 54 štátov a 87DXCC. Celkové skóre 1.6 milióna bodov. Vzh?adom na podmienky šírenia sme s výsledkom spokojní.

 

Dopo?utia v ?a?šom konteste.

 

 Štatistika

 

Worked DXCC

 

4L    | AS |    1 |     1
4X    | AS |    1 |     1
5B    | AS |    3 |     3
6W    | AF |    1 |     1
9A    | EU |   21 |    21
A7    | AS |    1 |     1
BY    | AS |    1 |     1
C6    | NA |    1 |     1
CE    | SA |    1 |     1
CN    | AF |    1 |     1
CT    | EU |    2 |     2
CT3   | AF |    2 |     2
CU    | EU |    2 |     2
CX    | SA |    1 |     1
DL    | EU |  251 |   251
E7    | EU |    5 |     5
EA    | EU |   30 |    30
EA6   | EU |    1 |     1
EA8   | AF |    3 |     3
EI    | EU |    6 |     6
ER    | EU |    6 |     6
ES    | EU |    3 |     3
EU    | EU |   21 |    21
EY    | AS |    1 |     1
F     | EU |   26 |    26
FM    | NA |    1 |     1
G     | EU |   61 |    61
GD    | EU |    2 |     2
GI    | EU |    1 |     1
GM    | EU |    6 |     6
GU    | EU |    1 |     1
GW    | EU |    4 |     4
HA    | EU |   44 |    44
HB    | EU |    8 |     8
HB0   | EU |    1 |     1
HC    | SA |    1 |     1
HK    | SA |    1 |     1
I     | EU |   60 |    60
IS    | EU |    1 |     1
IT9   | EU |    6 |     6
JA    | AS |   11 |    11
JT    | AS |    1 |     1
KP2   | NA |    1 |     1
LA    | EU |   13 |    13
LX    | EU |    1 |     1
LY    | EU |   34 |    34
LZ    | EU |   14 |    14
OE    | EU |   17 |    17
OH    | EU |   29 |    29
OH0   | EU |    2 |     2
OK    | EU |  106 |   106
OM    | EU |   41 |    41
ON    | EU |   19 |    19
OY    | EU |    1 |     1
OZ    | EU |   12 |    12
P4    | SA |    1 |     1
PA    | EU |   39 |    39
PJ2   | SA |    1 |     1
PY    | SA |    1 |     1
PY0F  | SA |    1 |     1
S5    | EU |   51 |    51
SM    | EU |   33 |    33
SP    | EU |   56 |    56
SU    | AF |    1 |     1
SV    | EU |    6 |     6
SV9   | EU |    1 |     1
T7    | EU |    1 |     1
TA    | AS |    1 |     1
TF    | EU |    4 |     4
TK    | EU |    1 |     1
UA    | EU |  165 |   165
UA2   | EU |    5 |     5
UA9   | AS |   55 |    55
UK    | AS |    2 |     2
UN    | AS |    8 |     8
UR    | EU |  128 |   128
V3    | NA |    1 |     1
VP9   | NA |    1 |     1
XE    | NA |    2 |     2
YB    | OC |    1 |     1
YL    | EU |   10 |    10
YO    | EU |   35 |    35
YU    | EU |   17 |    17
YV    | SA |    1 |     1
Z3    | EU |    1 |     1
ZC4   | AS |    1 |     1
ZF    | NA |    1 |     1

 

 

 

Worked States/Provinces

 

CT   |    6  |     6

MA   |  18 |    18

ME   |    6 |     6

NH   |    9 |     9

RI     |    3 |     3

VT    |    3 |     3

NJ    |   16 |    16

NY   |   24 |    24

DE   |     1 |     1

PA   |   18 |    18

MD  |   10 |    10

DC   |    1 |     1

AL    |    5 |     5

FL    |  21 |    21

GA   |    8 |     8

KY    |    1|     1

NC   |    7 |     7

SC   |    5 |     5

TN   |   10|    10

VA   |   21|    21

AR   |    4 |     4

LA   |    1  |     1

MS   |    1 |     1

NM   |    4 |     4

OK   |    2 |     2

TX    |   14|    14

CA    |   11|    11

AZ    |    3 |     3

ID     |       |

MT   |    1 |     1

NV   |    1 |     1

OR   |    2 |     2

UT    |    2 |     2

WA   |    1 |     1

WY   |    1 |     1

MI    |   10 |    10

OH   |   19|    19

WV   |    1 |     1

IL      |   11|    11

IN     |    8 |     8

WI    |    8 |     8

CO   |    9 |     9

IA     |    3 |     3

KS    |       |

MN   |   10|    10

MO   |    2 |     2

ND   |      |

NE   |    1|     1

SD   |       |

NB   |    2 |     2

NS   |    3 |     3

NF   |    1 |     1

PEI  |    1 |     1

LB   |       |

QC  |    3 |     3

ON  |   16|    16

MB   |       |

SK   |    1 |     1

AB   |    3 |     3

BC   |    2 |     2

NT   |       |

YT   |       |

NU  |       |