Dnes je: 25.06.2024 Jazyk:    
Aktuality
15.05.2011 | 2.SUBREGIONLNY PRETEK 2011

Prví prišli u v piatok ve?er OM5CM a OM5KM. Milan OM5KM  chcel zapoji? pracovisko na 70cm, ale nemohol nájs? MF transceiver.Ihne? sa za?alo komunikova? po telefóne medzi jednotlivými ?lenmi našej VKV skupiny. Po nieko?kých telefónatoch navzájom medzi sebou sa doty?ná FT1000MP našla. Ja som bol sluobne v piatok do ve?erných hodín  v Bradavici na Dunaji a ?akala ma ešte cca.200km dlhá cesta domov a preto som sa rozhodol ,e na kontest pôjdem z domu v sobotu ráno. Na naše kontestové QTH v nadmorskej výške 108m  som dorazil v sobotu pred obedom. Pozitívom bolo, e po viac ako roku som prišiel na miesto so suchými kolesami a ?istým,nezablateným autom. U sa ani nepamätám kedy som takto prišiel na kontest. Po minulom upršanom roku bola prístupová cesta v celej svojej d?ke cca 2km plná blata , stojacej vody vo ve?kých jamách po ?akých po?nohospodárskych strojoch. Laco OM2VL a Tibor OM3RM prišli  v sobotu ráno a tak v ?ase môjho príchodu pracovisko na 23 a 70cm boli pripravené.

                                                                 

                      Jeden z anténnych systémov na 70cm:8x25ele, v pozadí parabola na 23cm

 Kladné spomienky na posledný úsek cesty asi nebude ma? Tibor, ktorý v dobrej vôli vyhnú? sa jednému z výmolov na ceste rozrazil pneumatiku v?aka zamaskovanému pníku v tráve  tesne ved?a cesty.  ?akalo nás u len zapojenie pracoviska na 144MHz. Bolo treba hlavne vylie?i?  dva koncové stupne, ktoré ochoreli v marci. Ja s OM5KM sme si rozdelili pacientov. OM5KM vymenil tranzistor v predpätí a na m?a ?akal PA, v ktorom bolo treba rozobra? anódový obvod. V marci sa menil odde?ovací kondenzátor medzi anódou a vedením .A ke?e tento mal trochu vä?šiu kapacitu pôvodná väzobná kapacita bola ve?ká ,tak bolo treba zmenši? ter?ík alebo zvä?ši? vzdialenos? medzi anódou a ter?íkom.Po rozobratí  dutiny sa situácia objasnila a urobili sme jednoduchú úpravu a opä? zloili celý PA. Lie?ba bola úspešná a po zapojení PA do „lajny“ fungoval ako za „mlada“. Netradi?ne hodinu pred za?iatkom preteku všetko bolo pripravené a funk?né. Nakoniec na samotný kontest sme zostali vo štvorici OM2VL,3BH,3RM a 5CM. OM5KM nás musel v sobotu poobede opusti? z rodinných dôvodov. Ak ma pamä? neklame, vo štvorici sme úspešne absolvovali májový pretek aj pred rokom, akurát namiesto OM3RM bol na konteste OM5KM.  Pásma boli obsadené štandartne.  OM2VL a OM3RM išli 2m, OM3BH  70cm a Palo OM5CM odbicykloval 23cm.

                                                  

                                                                       Pracovisko 70cm a OM3BH

 

Laco 2VL za?al na 2m a za prvú hodinu urobil 88QSO. Podmienky na západ ni? moc. Ja som na 70cm urobil 40 spojení ,vrátane IQ1KW 896km. Po prvej hodine som si všimol, e Palovi na 23cm nejak nepribúdajú spojenia. Palo mal na 23cm rušenie , ale hlavne  rušenie zo 70cm mu znemo?ovalo prácu. Po krátkej porade sme sa dohodli, e pojdem pozrie? konektory , respektíve ich vymeni?. Na tom by ni? zlé nebolo, keby sa to nemuselo robi? vo výške 50m, kde je umiestnená parabola a transvertor na 23cm.  Po zbalení nutného materiálu a náradia vrátane spájkova?ky som sa vybral na vy?erpávajúcu túru na stoiar do výšky 50m. Po náro?nom výstupe a vydýchaní sa, vymenil som jeden podozrivý konektor a z ú?avou zliezol na pevnú zem. Po prvých testoch sa ukázalo, e vynaloená námaha nebola zbyto?ná.Uffff.   Po tomto výpadku sme z Palom pokra?ovali na svojich pásmach. Kede na 70cm nie je a taký „frmol“, ob?as som si dovolil odsko?i? od rádia na kávu alebo stravu prípadne skontrolova? kolegov na najnišom pásme. Do denníka na 2m pribúdali spojenia štandartným tempom ako sme v máji zvyknutí , povä?šine OM,OK,YU,S5  prekladané zriedka nejakým DL alebo I.  Palovi sa ešte ve?er podaril ODX IQ1KW, IZ4BEH a IK3COJ. Ja som po dosiahnutí 140 QSO zaliezol do postele a dal som si budík na 5.30 nášho ?asu. V noci sa podarilo nieko?ko dlhých spojení na 2m ako LY,EW,DL.Niekolkokrat sa Laco pokusal o spojenie do SM ale podmienky mu to neumonili.  Ja som ráno vstal a po rannej káve som si sadol k rádiu. Hne? prvé spojenie bolo s DF0MU 886km. Potešila aktivita z LZ, dokonca po dlhšej dobe sa aj na 70cm podarilo QSO do LZ. V nede?u predpoludním pásma oili a taktie spojenia za?ali pribúda? rýchlejšie na 2m aj 70cm. Hlavne smer juného  Nemecka ,Bavorska (JN48,57,58,59) je pre nás ve?mi výivný .Od nede?ného obeda sme zostali len traja, Tibor OM3RM musel z pracovných dôvodov odís?. V poslednej hodine sa podarilo na 70cm spojenie s HB9FX, ?o je asi naše prvé spojenie do tejto Alpskej krajiny z kukurice.  S príchodom 16-tej hodiny sme rýchlo rozobrali jednotlivé pracoviská a m?a ?aká ešte jeden výstup do 50m, kvoli zaparkovaniu vozíka , na ktorom je parabola a transvertor na 23cm.

Na záver trochu štatistiky:

144 MHZ:

Pocet DXCC : 17
DXCC       :158xDL( 86937)      115xOK( 32016)      69xOM(  9554)     
                  44xHG(  6450)       43xSP( 18321)        41xYU( 16850)     
                  37xI ( 23251)         35x9A( 10682)        31xS5(  9864)     
                  24xOE(  4551)        20xYO(  8471)        11xUR(  5164)     
                    8xLZ(  5406)         4xE7(  1528)           3xHB(  2155)     
                    1xEU(   633)         1xLY(   875)     
TOP 10
--------------------------------
 1. I1AXE          JN34xx    891 km
 2. DF0MU        JO32xx    889 km
 3. LY2WR        KO24xx   875 km
 4. LZ9X            KN22xx   851 km
 5. IK3UNA/1     JN35xx    838 km
 6. DK2ZF/P      JO43xx    832 km
 7. DK0ZB         JO42xx    807 km
 8. IZ1ESM       JN45xx     787 km
 9. HB9FX        JN37xx     785 km
10. DK3TT        JO41xx    779 km

432 MHZ:

Pocet DXCC : 14
DXCC       : 53xDL( 29446)       47xOK( 13238)       27xOM(  2103)     
                 13xS5(  3647)        11xHG(  1412)        10xOE(  1768)     
                   9x9A(  2573)          8xI (  5188)            7xYU(  2728)     
                   4xSP(  1472)         3xUR(  1350)          2xYO(   777)     
                   1xHB(   785)          1xLZ(   851)   

TOP 10
--------------------------------
 1. IQ1KW        JN34xx    896 km
 2. DF0MU        JO32xx   889 km
 3. LZ9X           KN2xxS   851 km
 4. DK0ZB        JO42xx    807 km
 5. HB9FX        JN37xx    785 km
 6. IQ8BI/8       JN71xx    756 km
 7. IK2FTB/2    JN44xx    750 km
 8. DL0SAW    JO52xx    732 km
 9. DL5FN        JO40xx    728 km
10. DR9A         JN48xx    709 km

1296 MHZ: 

Pocet DXCC : 10
DXCC       : 18xOK(  5078)        8xDL(  4514)        8xOM(   763)     
                   7xHG(   669)         5x9A(  1335)        4xOE(   778)     
                   4xS5(  1106)         3xI (  2012)          1xSP(   297)     
                   1xYU(   405)


TOP 10
--------------------------------
 1. IQ1KW        JN34xx    896 km
 2. DR9A          JN48xx    709 km
 3. DL7ANR      JO62xx    609 km
 4. DF0YY        JO62xx     607 km
 5. IZ4BEH       JN54xx     606 km
 6. DL0GTH     JO50xx     598 km
 7. DL6NCI      JO50xx     521 km
 8. DJ2NR        JO50xx    514 km
 9. IK3COJ       JN65xx    510 km
10. DJ2DA       JO61xx    500 km

Za kolektív OM8A:  Ras?o OM3BH