Dnes je: 24.07.2024 Jazyk:    
Aktuality
12.07.2011 | RSGB IOTA 2011 Contest

 ?as? tímu OM8A v zloení :OM3BH,OM3GI,OM3RM ,OM7JG   spolu s IK8HCG  sa zú?astní populárneho IOTA preteku z Talianskeho ostrova Ventotene  EU-045. Pred pretekom budú pracova? ako IB0/ vlastná zna?ka. Po?as preteku budú pouíva? zna?ku IB0R.

letecký poh?ad na ostrov Ventotene

 

             Dopo?utia v konteste