Dnes je: 25.06.2024 Jazyk:    
Aktuality
14.03.2012 | WPX CW CONTEST 2011
Máme da?ší svetový rekord v našej zbierke. Tentokrát sme to dosiahli vo WPX CW conteste pod zna?kou CQ3A z ostrova Madeira.
Vysielali sme z nového QTH z Porto Monitz. Posledný rekord bol vyše 24 mil. bodov, ale sme dosiahli ešte za staré podmienky contestu. Terajšie podmienky dovo?ujú ve?mi obmedzené pouívanie násobi?ovej stanice, take výsledok je o to cennejší.
Operátormi boli Ivan OE1DIA/OM3LA, Joo OM3GI,Tibor OM3RM a Julo OM7JG. Zabezpe?ovací team boli naše polovi?ky Zuzka, Martuška a Katka.

Multi-Single CQ3A 2011 26,093,210 1,285